Projektovanje i konstruisanje

Usluge

- dizajn proizvoda "od ideje do proizvoda"
- izrada 3D modela na bazi crteža ili uzorka
- izrada 2D crteža na bazi 3D modela
- izrada sklopova
- digitalizacija stare arhive (crteža) - konverzija u vektorski fajl
- konstrukcija alata za brizganje plastike
- konstrukcija alata za lijevanje obojenih metala
- konstrukcija kovačkih alata
- konstrukcija alata za presovanje i štancanje

- izrada CNC programa na bazi 2D crteža kao i 3D modela
- povezivanje kompjutera i CNC mašine

Tehnologija

- dizajn i analiza mehanizama
- FEA - analiza metodom konačnih elemenata
- reverse engineering - konstruisanje novog proizvoda na osnovu
  postojećeg

Analize

aaaaaaaaaaaaiii